Evaluarea riscurilor

Evaluare de risc privind securitatea si sanatatea in munca

Conform Legii 319/2006 art. 12: lit. a)

Angajatorii au obligatia sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice. Evaluarea riscurilor ajuta angajatorii sa ia masurile necesare pentru a proteja securitatea si sanatatea lucratorilor lor.

Aceste masuri cuprind:

  • prevenirea riscurilor profesionale;
  • informarea si instruirea lucratorilor;
  • asigurarea organizarii si a mijloacelor necesare pentru implementarea masurilor stabilite.

 

Evaluarea riscurilor este o examinare sistematica a tuturor aspectelor muncii, prin care se stabileste:

  • cauzele unor posibile vatamari sau raniri;
  • posibilitatile de eliminare a pericolelor si, daca nu este posibil.

Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională constă în

Identificarea riscurilor de la locul de munca analizat

Cuantificarea si ierarhizarea riscurilor

Stabilirea probabilitatii de producere

Atribuirea nivelului de risc in functie de gravitatea lor


Evaluare de risc pentru prevenire si stingere incendii

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala este primul pas dupa demararea inceperii colaborarii cu beneficiarii. Importanta acestui demers este vitala pentru rezultatul acestei analize.

Conform Legii 307/2006, art. 19: lit. b):

  • Administratorul are obligatia sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor.
  • Evaluarea riscului de incendiu reprezinta procesul de estimare si cuantificare a riscului asociat unui sistem, denumit risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilitatii de producere a incendiului si a consecintelor evenimentului respectiv, precum si de comparare a acestuia cu un nivel limita prestabilit, denumit risc de incendiu acceptat.
  • Masurile de apărare impotriva incendiilor, avute in vedere la determinarea riscului de incendiu existent, sunt cele destinate reducerii neutralizarii si/sau eliminarii factorilor de risc, respectiv pentru limitarea, localizarea si/sau lichidarea unui incendiu, in cazul in care acesta s-a produs.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *